Disclaimer

www.personenschadeportaal.nl 

Algemeen

Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht en zorg samengesteld. Ondanks de zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledige en/of onjuist is. De informatie wordt u gratis aangeboden. Het PersonenschadePortaal en/of de beheerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. PersonenschadePortaal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright

Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan het PersonenschadePortaal en/of de beheerder.

Veiligheid

Bij het via Internet of elektronisch toesturen van persoonlijke of zakelijke informatie dien je rekening te houden met het risico dat onbevoegden hiertoe mogelijk toegang hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van Internet. Het PersonenschadePortaal en/of de beheerder is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van informatie.